Frakt och returpolicy

 

Beställning

Beställning av produkter sker via www.åskluft.com. Vid beställning träffas avtal om köp först när Åskluft bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse via e-post, och erhållit full betalning. Åskluft ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. Åskluft förbehåller sig för fel i information samt fel i specifikation, på samtliga Åsklufts produkter. Vid eventuella felaktigheter i angivande av lagerstatus förbehålls Åskluft rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om en produkt i Åsklufts sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Åskluft ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att Kunden beställt densamma enligt ovan.

 

Åskluft levererar endast till adresser i Sverige.

Leverans maskiner
I det angivna priset ingår alltid miljöavgift och fri frakt till närmsta utlämningsställe i samarbete med Postnord.

Det finns två olika leveranssätt att välja mellan för maskiner:

1.    Fri frakt (Standardleverans) som innebär att produkten levereras kostnadsfritt till närmaste utlämningsställe. Leverans sker på vardagar, normalt mellan kl 08.00 och 16.00. 

2.    Hemkörning av produkten (extra kostnad kan tillkomma) som innebär att produkterna levereras till hemmet eller  önskad plats så långt det är möjligt normalt mellan kl. 08.00 och 17.00.  

Leveransavisering
SMS-avisering  eller avisering via e-post 

Vid mottagandet av produkterna ska mottagaren alltid uppvisa legitimation.

Kunden har alltid rätt att häva köpet vid långvariga leveransförseningar. Hävning av köp ska ske skriftligen via e-post. Åskluft betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 10 dagar efter att av Åskluft godkänd skriftlig hävning har inkommit. Det kan finnas tillfällen då det är omöjligt att fullfölja en beställning. Åskluft förbehåller sig därför rätten att friskriva sig från alla krav på ersättning från kunden gällande leveransförseningar.

Åskluft ansvarar för transportrisken, d.v.s. risken för att en produkt skadas eller kommer bort under transporten till kunden. Kunden står för risken vid eventuell retur till Åskluft. Kunden måste anmäla eventuella transportskador till Åskluft  inom sju arbetsdagar från det tillfälle att godset mottagits. Kunden ansvarar därför för att avemballera och inspektera produktens skick snarast efter mottagandet av godset. Om kunden upptäcker en transportskada ska kunden omgående kontakta Åskluft.

Observera att produkten inte får användas och att kunden även måste behålla produktens emballage, så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärende.

Synbara skador av emballaget och/eller produkten skall alltid direkt vid mottagandet skriftligen noteras på fraktsedeln och delges chauffören. Detta gäller även vid misstanke av s.k. dold skada.

Ej uthämtade varor

Är du inte tillgänglig för att ta emot eller hämta din beställning inom 14 dagar efter bekräftad leverans, returneras varan till oss. Åskluft debiterar då kunden för tillkommande fraktkostnader.

Innan kunden returnerar produkter, måste kunden alltid kontakta Åskluft kundtjänst på info@askluft.com. Åskluft accepterar retur av originalförpackade produkter upp till 30 dagar efter leverans. Efter mottagningskontroll betalar Åskluft tillbaka köpbeloppet senast inom 10 dagar. Kunden betalar själv eventuell returfrakt, och ångrad produkt skall alltid returneras i originalförpackning med tillhörande emballage. Kunden ansvarar för risken vid returfrakt; denna risk innefattar bland annat att produkten skadas eller kommer bort under frakt.
På Konsumentverkets hemsida finns det ett standardformulär för utövande av ångerrätten som du som kund kan ta del av. 

Om leverans förhindra, försvåras eller försenas på grund av omständigheter som ligger utanför Åsklufts kontroll har Åskluft rätt att häva order utan påföljd. Detta meddelas kunden via e-mail eller telefon.