Ozon bildas naturligt i åskluften

 Åsklufts ozongeneratorer genererar ozon på samma vis som det bildas naturligt i åskan. I blixtens energiurladdning omvandlas syre till ozon. Ozonet reagerar med partiklarna i luften och bryter ned dessa. Resultatet blir att det luktar friskt och fräscht efter ett åskväder.

Vad är ozon och hur det fungerar

Ozon kallas ibland också för aktivt syre då det släpper en syreatom vid kontakt med andra ämnen. en förklaring till detta är ozon består av 3 syreatomer Omed bubbelbindning mellan 2 av dem, den 3:e syreatomen med en enkelbindning  släpper och oxiderar andra ämnen vid kontakt. Kvar blir dubbelbindningen O2 det vill säga vanlig syrgas.  Ozon är en svagt ljusblå gas med karaktäristik doft av metall.

Åskluft gör det friskt & fräscht igen

Åsklufts ozongeneratorer är effektiva verktyg för att snabbt och enkelt återställa utrymmen som drabbats av mögel, tobaksrök, matos, sopor eller annat som luktar illa. Allt du behöver göra är att placera ozongeneratorn i utrymmet, trycka på start och hålla dig undan ett par timmar medans Åsklufts ozongenerator fixar jobbet. Resultatet blir frisk och fräsch luft igen

Källan till lukten bör åtgärdas

Ozon tar bort besvärliga lukter väldigt effektivt, men det förhindrar inte att ny lukt kan uppstå senare om du inte åtgärdar orsaken till lukten. Exempelvis  om en fuktskada har gett upphov till mögel så måste problemet med fukten åtgärdas vilket innebär att nytt mögel och mögellukt inte kommer tillbaka.

Fördelar med Åsklufts ozonsanering

 • Naturens starkaste oxidationsmedel
 • Ozon tillverkas av syret från rummet
 • Överblivet ozon återgår till syre efter saneringen
 • Ozon är en gas som tränger in och kommer åt överallt i rummet
 • Du blir av med obehagliga lukter, mögel , bakterier & virus
 • Du behöver inte använda några kemikalier
 • Snabb enkelt och effektivt 

Åskluft gör det friskt & fräscht igen

Åsklufts ozongeneratorer är effektiva verktyg för att snabbt och enkelt återställa utrymmen som drabbats av mögel, tobaksrök, matos, sopor eller annat som luktar illa. Allt du behöver göra är att placera ozongeneratorn i utrymmet, trycka på start och hålla dig undan ett par timmar medans Åsklufts ozongenerator fixar jobbet. Resultatet blir frisk och fräsch luft igen.

Källan till lukten bör åtgärdas

Ozon tar bort besvärliga lukter väldigt effektivt, men det förhindrar inte att ny lukt kan uppstå senare om du inte åtgärdar orsaken till lukten. Exempelvis  om en fuktskada har gett upphov till mögel så måste problemet med fukten åtgärdas vilket innebär att nytt mögel och mögellukt inte kommer tillbaka.

Fördelar med Åsklufts ozonsanering

 • Naturens starkaste oxidationsmedel
 • Ozon tillverkas av syret från rummet
 • Överblivet ozon återgår till syre efter saneringen
 • Ozon är en gas som tränger in och kommer åt överallt i rummet
 • Du blir av med obehagliga lukter, mögel , bakterier & virus
 • Du behöver inte använda några kemikalier
 • Snabbt, enkelt och effektivt 

Ozon Bildas naturligt i åskan

 Åsklufts ozongeneratorer genererar ozon på samma vis som det bildas naturligt i åskan. I blixtens energiurladdning omvandlas syre till ozon. Ozonet reagerar med partiklarna i luften och bryter ned dessa. Resultatet blir att det luktar friskt och fräscht efter ett åskväder.

Vad är ozon och hur det fungerar

Ozon kallas ibland också för aktivt syre då det släpper en syreatom vid kontakt med andra ämnen. En förklaring till detta är att ozon består av 3 syreatomer Omed bubbelbindning mellan 2 av dem. Den 3:e syreatomen med en enkelbindning  släpper och oxiderar andra ämnen vid kontakt. Kvar blir dubbelbindningen O2 det vill säga vanlig syrgas.  Ozon är en svagt ljusblå gas med karaktäristik doft av metall.

Vad händer med det ozon som inte har reagerat med andra ämnen

Ozon är ett instabilt ämne, det ozon som inte oxiderar med andra ämnen kommer att falla tillbaka och åter bilda syrgas. Halveringstiden för ozon är ca 30 min vid normala förhållanden. Den kan dock variera beroende på temperatur och  mängden av ämnen som det reagera med. Ozon återgår alltså till syrgas och inga andra ämnen blir kvar.

Exempel på vad ozon används till idag

 • Lukt och mögelsanering
 • Att döda bakterier, mögel, jäst och skadeinsekter inom livsmedelsindustrin
 • Blekning av papper och textiler
 • Sanering av rökskadade hus och möbler
 • Sanering i utrymmen med obehagliga lukter så som soprum, fettavskiljare och hotellrum
 • Rekonditioneringsfirmor sanerar bilar, båtar och husvagnar med ozon för att avlägsna rök och obehagliga lukter
 • Sterilisering av dricksvatten. I många länder används ozon för att rena dricksvatten då ozonet renar vattnet utan några klorföreningar och ozonet försvinner efter reningsprocessen

Åsklufts ozongeneratorer

Våra ozongeneratorer är designade för att du enkelt ska kunna ozonsanera på egen hand. Det vill säga att du med Åskluft kan utan några förkunskaper och med ett enkelt knapptryck sanera ditt hem, källare, vind, fritidshus, båt, bil, husvagn eller husbil. Kort sagt, det mesta går att sanera där du vill bli av med obehaglig lukt.

 Ozon är effektivt emot 

 • Mögellukt och mögelsporer. Ozon tar effektivt död på mögelsporer, vilket är en stor fördel då det är hälsovådligt  och i värsta fall cancerframkallande
 • Brand och röklukt som grott in i möbler, väggar och  textilier
 • Dålig lukt efter husdjur
 • Unken lukt så som efter sopor och matos. Ozonet bryter snabbt ner ruttna och förmultnade partiklar, vilket leder till friskare luft i alla slags utrymmen
 • Urinlukt
 • Impregneringslukt
 • Kemiska lukter
 • Bakterier
 • Virus
 • Allergisanering
 • Microorganismer

Ozon är en viktig del av atmosfären

Om UV strålningen från solen inte absorberades av ozonskiktet skulle den orsaka stora skador på växter, djur och människor, eftersom UV-B-strålningen sönderdelar molekyler så ställer den till med stora problem för både djur och växter. 

Ozons hälsoeffekt

Långt innan koncentrationen av ozon i luften når hälsoskadliga nivåer så känner man av dess karaktäristiska doft av metall eller klor, vilket gör att man kan undvika att vistas i miljöer med förhöjda ozonnivåer. De vanligaste symptomen vid hög exponering av ozon är huvudvärk, hosta, torra slemhinnor och irritation i ögon, näsa och svalg. Efter en avslutad sanering med ozon är det viktigt att ge ozonet tid att brytas ner till syrgas och att ventilera utrymmet ordentligt för undvika hög ozonexponering.

Nivåer

I Sverige regleras hygieniska gränsvärden för ozon av Arbetsmiljöverket. Nivågränsvärdet och takgränsvärdet för ozon är 0,1 ppm respektive 0,3 ppm enligt AFS 2018:1. Nivågränsvärdet innebär ett hygieniskt gränsvärde för exponering under en arbetsdag, 8 timmar, medan takgränsvärdet innebär hygieniskt gränsvärde för exponering under en referensperiod av 15 minuter.

Att ange ozonhalten i ppm på ozongeneratorer är väldigt svårt pga av alla variabler som starkt påverkas av faktorer så som luftfuktighet, partikelhalt, luftvolym och avstånd från aggregatet. Vill man veta den exakta mängden ppm under en sanering så måste den mätas på plats.

 

Ozon är en viktig del av atmosfären

Om UV strålningen från solen inte absorberades av ozonskiktet skulle den orsaka stora skador på växter, djur och människor, eftersom UV-B-strålningen sönderdelar molekyler, således ställer den till med stora problem för både djur och växter. 

Ozons hälsoeffekt

Långt innan koncentrationen av ozon i luften når hälsoskadliga nivåer så känner man av dess karaktäristiska doft av metall eller klor, vilket gör att man kan undvika att vistas i miljöer med förhöjda ozonnivåer. De vanligaste symptomen vid hög exponering av ozon är huvudvärk, hosta, torra slemhinnor och irritation i ögon, näsa och svalg. Efter en avslutad sanering med ozon är det viktigt att ge ozonet tid att brytas ner till syrgas och att ventilera utrymmet ordentligt för undvika hög ozonexponering.

Nivåer

I Sverige regleras hygieniska gränsvärden för ozon av Arbetsmiljöverket. Nivågränsvärdet och takgränsvärdet för ozon är 0,1 ppm respektive 0,3 ppm enligt AFS 2018:1. Nivågränsvärdet innebär ett hygieniskt gränsvärde för exponering under en arbetsdag, 8 timmar, medan takgränsvärdet innebär hygieniskt gränsvärde för exponering under en referensperiod av 15 minuter.

Att ange ozonhalten i ppm på ozongeneratorer är väldigt svårt pga av alla variabler som starkt påverkas av faktorer så som luftfuktighet, partikelhalt, luftvolym och avstånd från aggregatet. Vill man veta den exakta mängden ppm under en sanering så måste den mätas på plats.

 

Ozonets effekter

Ozonet har oxidativ inverkan på den miljö och de föremål som saneras och som befinner sig i närheten av ozongeneratorn . Ozon är reaktivt och nedbrytande på de flesta material och reagerar inte bara med organiska föreningar utan är även korroderande på oädla metaller. Ömtåliga och känsliga miljöer och material som tex museiföremål bör därför saneras av utbildad personal.

Viktigt

Eftersom ozon har stark effekt på organiska ämnen så måste den plats som ska saneras skärmas av från människor, djur och växter.

Fördelar med ozonsanering

Ozon är ett av de starkaste desinfektionsmedel som finns och eftersom det är en gas så kommer det åt nästan överallt. Det desinfekterar bakterier och virus både i luften och på beröringsytor så som dörrhandtag och skåpluckor. Därför används ofta ozon vid desinfektion och tvätt på sjukhus, vårdinrättningar och inom livsmedelsindustrin.

Förberedelse och placering för bästa resultat

Börja med att städa utrymmet, dammtorka och dammsug gärna för att avlägsna onödigt smuts som ozonet kommer att reagera med. Placera sedan ozongeneratorn nära området där problemet är som värst.

Ozon är en tyngre gas än exemplevis syre och kväve, vilka är de huvudsakliga beståndsdelarna i luften. Därmed skulle man kunna tro att ozonet skulle sjunka och hamna på golvet. I själva verket visar det sig att ozon istället stiger när det kommer ut från ozongeneratorn. Detta beror på att ozonet blir varmare än den omgivande luften när det produceras och varm luft stiger ju som bekant.  Denna effekt vinner över tyngdkraften under en normal saneringsperiod, vilket våra egna omfattande tester av ozonutbredning också visar. Av den här anledningen uppnår man bäst  spridning av ozon i rummet genom att placera ozongeneratorn på golvet.

Underlätta behandlingen

Dålig lukt, rök och mögel fastnar lätt i olika slags textiler. För effektiv behandling av exempelvis soffor så flytta gärna ut soffkuddarna så att ozonet enkelt kommer åt överallt.  Undvik att ställa ozongeneratorn direkt på känsliga textilier då de kan riskera att blekas.

Stäng alla ventiler, fönster och dörrar så att utrymmet blir så tätt som möjligt. Avlägsna alla krukväxter och se till att inga personer eller husdjur går in i utrymmet under behandlingstiden. 

 

Åskluft gör det friskt och fräscht igen

Efter saneringen

Det överblivna ozonet kommer att omvandlas till syrgas efter avslutad sanering. Detta tar ca 2 timmar då ozon har en halveringstid på ca 30 minuter. En sanering tar mellan 15 minuter och två timmar beroende på rumsvolymen och luktens koncentration. Efter avslutad sanering så ska man vänta minst 2 timmar ytterligare innan man går in rummet för att ge tid åt ozonet att omvandlas till syrgas. Öppna och ventilera sedan utrymmet.

Ozon tar bort besvärliga lukter väldigt effektivt, men det förhindrar inte att ny lukt kan uppstå senare om du inte åtgärdar orsaken till lukten. Exempelvis  om en fuktskada har gett upphov till mögel så måste problemet med fukten åtgärdas för att inte ny mögel och mögellukt ska uppstå.

Förberedelse och placering för bästa resultat

Börja med att städa utrymmet, dammtorka och dammsug gärna för att avlägsna onödigt smuts som ozonet kommer att reagera med. Placera sedan ozongeneratorn nära området där problemet är som värst.

Ozon är en tyngre gas än exemplevis syre och kväve, vilka är de huvudsakliga beståndsdelarna i luften. Därmed skulle man kunna tro att ozonet skulle sjunka och hamna på golvet. I själva verket visar det sig att ozon istället stiger när det kommer ut från ozongeneratorn. Detta beror på att ozonet blir varmare än den omgivande luften när det produceras och varm luft stiger ju som bekant.  Denna effekt vinner över tyngdkraften under en normal saneringsperiod, vilket våra egna omfattande tester av ozonutbredning också visar. Av den här anledningen uppnår man bäst  spridning av ozon i rummet genom att placera ozongeneratorn på golvet.

 

 

Underlätta behandlingen

Dålig lukt, rök och mögel fastnar lätt i olika slags textiler. För effektiv behandling av exempelvis soffor så flytta gärna ut soffkuddarna så att ozonet enkelt kommer åt överallt.  Undvik att ställa ozongeneratorn direkt på känsliga textilier då de kan riskera att blekas.

Stäng alla ventiler, fönster och dörrar så att utrymmet blir så tätt som möjligt. Avlägsna alla krukväxter och se till att inga personer eller husdjur går in i utrymmet under behandlingstiden. 

 

Åskluft gör det friskt och fräscht igen

Efter saneringen

Det överblivna ozonet kommer att omvandlas till syrgas efter avslutad sanering. Detta tar ca 2 timmar då ozon har en halveringstid på ca 30 minuter. En sanering tar mellan 15 minuter och två timmar beroende på rumsvolymen och luktens koncentration. Efter avslutad sanering så ska man vänta minst 2 timmar ytterligare innan man går in rummet för att ge tid åt ozonet att omvandlas till syrgas. Öppna och ventilera sedan utrymmet.

Ozon tar bort besvärliga lukter väldigt effektivt, men det förhindrar inte att ny lukt kan uppstå senare om du inte åtgärdar orsaken till lukten. Exempelvis  om en fuktskada har gett upphov till mögel så måste problemet med fukten åtgärdas för att inte ny mögel och mögellukt ska uppstå.

Dessa utrymmen sanerar du enkelt med Åskluft

Utrymmen som du enkelt sanerar med Åskluft

Därför ska du köpa Åskluft

Vanliga frågor & svar angående ozon

Människor och djur ska inte utsättas för direkt exponering av ozon. Däremot så bryts ozon snabbt ned på naturlig väg och några timmar efter avslutad behandling är ozonet i praktiken borta.

Se till utrymmet som ska behandlas hålls stängt under tiden för behandlingen och några timmar efteråt. Om det är ett utrymme som många människor normalt sett har tillträde till så kan det vara lämpligt att låsa det under behandling, samt att markera på dörrarna in till utrymmet att ozonbehandling pågår. Åskluft skickar med en sådan varningsskylt som du kan hänga på utsidan av dörren för att informera om den pågående behandlingen.

Ja, troligtvis. Ozon är ett effektivt behandlingsmedel mot många olika orsaker till dålig lukt. I en del fall med kraftigt nedsmutsad luktmiljö kan upprepade behandlingar bli nödvändiga för att få bukt med den dåliga lukten.Om man upplever att så är fallet, så kan man med fördel låta Åskluft automatiskt repetera behandlingen i 24-timmars intervall under några dagar.

Nej. Ozonlagret, som finns i jordens stratosfär, 15-30 km över markytan varken ökar eller minskar när man använder en ozongenerator.

Ja, nästan. En ozongenerator kan användas i de flesta stängda utrymmen, i huset, sommarstugan, bilen, båten eller husvagnen. En alltför öppen yta kan däremot vara svår att behandla eftersom ozonet då sprids alltför mycket innan det hinner bearbeta de luktämnen som man vill behandla.

Åskluft rekommenderar absolut att man plockar undan växter innan man börjar behandlingen. Det finns exempel där växter klarat sig oskadda vid väldigt kraftig ozonbehandling under lång tid, men det kan vara svårt att på förhand veta hur känsliga just dina växter är, så för säkerhets skull bör man ställa undan dem.