0
0.00kr 0 artiklar

Inga produkter i varukorgen.

Åskluft
Ozonets naturliga kretslopp

Ozonets naturliga kretslopp

Ozon i stratosfären (10-50 km uppe i luften) bildas och återbildas hela tiden i ett kretslopp där luftens syremolekyler först spjälkas av uv-strålning och genom blixturladdningar, och slås sedan ihop med andra syremolekyler till ozon. Dessa sönderfaller sedan antingen av sig själva, eller genom att reagera och bryta ner andra ämnen luften. 
En liknande process sker också nära marken i samband med åskoväder och den fräscha och friska känsla som finns i luften efter ett åskoväder beror bl.a. på att ozon har brutit ner och neutraliserat andra doftpartiklar. 
Se våra olika ozongeneratorer

Eget ozon

Åsklufts ozongeneratorer skapar ozon på motsvarande sätt som i naturen, med hjälp av elektriska urladdningar spjälkas luftens syremolekyler och bildar ozon. Ozonet reagerar med oönskade doftpartiklar och med skadliga ämnen som exempelvis mögel och allergener och bryter ner dessa. 
Våra ozongeneratorer har mycket hög kapacitet, både när det gäller ozonproduktion, men de har också betydligt kraftigare fläktar man normalt hittar i andra ozongeneratorer. Det innebär att du mycket snabbt  fyller det utrymme som ska saneras med höga halter ozon. En sån chockbehandling är mycket mer effektiv för att eliminera skadliga ämnen och för att neutralisera dålig lukt än tidigare generationers ozongeneratorer.
Se våra olika ozongeneratorer
crossmenu